-->

Bacaan sholawat Ghazali lengkap serta Manfaat dan khasiatnya

Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Baginda nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta orang orang shaleh semoga kita yang selalu bersholawat kepada nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam kelak di Padang Mahsyar nanti mendapatkan syafaa'atnya dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Perbanyaklah sholawat kepada nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam baik disaat susah maupun senang dan semoga keluarga kita dijauhkan dari sifat kikir dalam arti kikir bersholawat kepada Baginda nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam supaya mendapatkan keberkahan didalam hidup ini dan dibawah ini saya sajikan manfaat sholawat Ghozali baik untuk urusan dunia maupun akhirat

Bacaan sholawat GhozaliBismillaahirrah maanirrahiim. Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa muhammadin wa'alaa aali sayyidinaa muhammadin shalaatan daa imatan mustamirratan taduumu bidawaamika watabqaa bibaqaa-ika watakh- ludu bikhuluudika walaaghaa yata lahaa duuna mardhaa- tika walaa jazaa-i liqaa ilahaa wamushallii haa ghaira jannatika wannazhri ilaa wajhikal kariimi.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyavang. Ya Allah, limpahkanlah rahmat pada unjungan kami Nabi Muhammad saw dan kepala keluarga junjungan kami Nabi Muhammad saw, rahmat yang kekal dan terus menerus, ia kekal karena kekekalanMu, ia tetap karena ketetapanMu, in langgeng kirena kelanggenganMu. Tidak ada ujung baginya tanpa keridhaanMu. Tidak ada balasan bagi pembacanya dan yang memintakan rahmat selain surgaMu dan melihat kepada wajahMu Yang Maha Mulia.

Khasiat dari Shalawat Ghazali adalah: 
a. Ketika hati dan pikiran kita sering gelisah, resah dan bingung dan supaya hati dan pikiran menjadi tentram, terang dan jernih sehingga menjadi cerdas maka sebaiknya shalawat Ghazali ini dibaca sebanyak 113 kali selama tujuh hari. Ketika hari pertama sampai hari ke enam membaca shalawat ini sebanyak 16 kali, dan di hari ke tujuh membaca shalawat ini sebanyak 17 kali.

b. Juga untuk mendatangkan dan menghasilkan hajat yang besar agar tercapai. Apabila kita mempunyai hajat yang besar, misalnya agar dapat dengan segera melunasi hutang kita, maka bacalah shalawat Ghazali ini sebanyak 77 kali. Sebelumnya kerjakanlah shalat sunnat hajat empat rakaat pada sekitar jam 24.00 (12 malam) dengan dua salam. Pada rakaat pertama, setelah membaca Al Fatihah bacalah surat Al Ikhlas sebanyak 10 kali, dan rakaat kedua 20 kali. Untuk dua rakaat kedua, rakaat pertama setelah membaca Al Fatihah bacalah surat Al Ikhlas sebanyak 30 kali, dan rakaat kedua membacanya 40 kali. Jadi secara keseluruhan kita telah membaca surat Al Ikhlas sebanyak 100 kali. Selesai salam yang kedua, kemudian duduklah dengan tenang dan bacalah istighfar sebanyak 100 kali. Setelah itu membaca surat Al Fatihah yang dihadiahkan kepada para leluhur kita yaitu:


Ilaahadhoratin nabiyyil mushthafaa shallallaal.u 'alaihi wasallama wa aalihi wa azwaajihi wa aulaadihi wadhurriyaa tihi al faatihah... lx Ilaa hadh ratin nabiyyullaah yusuf 'alaihissalaam al faatihah... 1x Tsumma ilaa hadh rati akhwaatihii minal ambiyaa iwal mursaliina washshahaabati wattaabi'iina wal 'ulamaa il aamiliina wal mushan nifiinal mukhlasiina wajamii'il malaa ikatil muqarrabiina wakhushuushan ilaa hadhrati ruuhisy syaikhi 'abdil qaadir aljailanii al faatihah... 1x Tsumma ilaa hadh rati jamii'i ahlil qubuuri minal mus- limiina wal muslimaati wal mu'minaati min masyaa riqil ardhi wamaghaaribihaa barrihaa wabah rihaa khushuushan aabaa anaa wa ummahaatinaa wa ajdaa danaa wajaddaatina wamasyaayikhinaa wamasyaa yikhi masyáayikhinaa wa asaatidzaati asaatidzaatinaa wali manij tamaa'naa hahunaa bisaba bihii al faatihah... 1x

Kepada yang terhormat Nabi terpilih (Muhammad saw) dan keluarganya, para isterinya, anak-anaknya dan semua cucunya.
Kepada yang terhormat Nabiyullah Yusuf alaihissalam Al Farihah. Kepaayang terhormat para handai taulannya dari para Nabs dan utusan, para wali, para pahlawan, dan orang-orang yang shalih, para sahabat dan tabiin (pengikut), para ulama yano mengamalkan ilmunya, para pengarang yang ikhlas dan kepada semua malaikat yang selalu taqarrub ( mendekatkan diri kepada Allah SWT) dan khusus yang terhormat atau teruntuk ruh Syekh Abdul Qadir Jailani. Al Fatihah. Kepada yang terhormat semua ahli kubur dari kaum muslimin laki-laki dan perempuan, kepada kaum mukminin laki- laki dan perempuan dari timur dan barat, baik yang di darat maupun yang di laut, khususnya para bapak dan para ibu kami, para kakek/ nenek kami laki-laki maupun perempuan, para guru besar kami dan para guru besar mereka para gurunya guru ami dan kepada orang yang menyebabkan kami semua berkumpul disini. Al Fatihah. Kemudian membaca shalawat Ghazali sebanyak 77 kali. dan membaca doa seperti di bawah ini:Bismillaahirrah maanir rahiim. Allaahumma innaa nas aluka ridhaaka wal jannata wana 'uudzubika minsakha thika wannaari. Rabbanaa aatinaa fiddun yaa hasanatan wafil aakhirati hasanatan waqinaa 'adzaa bannaari.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhaan surgaMu, kami berlindung kepadaMu dari murkaMu dan api neraka. Wahai Tuhan kami, karuniailah kami kebajikan (kebaikan) di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Mohonlah pertolongan sesuai keinginan anda, lalu ditutup dengan doa: Ya Allah, dengan perantara bacaan shalawat Ghazali yang telah saya baca tadi, saya memohon pertolonganMu untuk dapatnya dengan segera melunasi hutang-hutang yang menjadi tanggungan saya. Dan saya memohon barokahnya di dunia dan di akhirat. Jika menginginkan mendapatkan derajat yang tinggi sesuai pandangan Allah SWT, ingin segala usaha dan rizkinya berhasil, maka bacalah shalawat Ghazali dengan pengamalan seperti tersebut di atas.

Semoga artikel ini bermanfaat buat sobat yang sedang bingung dalam mencari solusi untuk melunasi hutang piutang dan mendapatkan keberkahan di dunia maupun akhirat... amiinn

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel