-->

Manfaat Sholawat Munjiyat (penyelamat) mendatangkan segala macam hajat

shalawat Munjiyat mempunyai keutamaan dan fadilah yang cukup besar bagi kita. Dengan membaca shalawat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah saw. Seperti halnya di saat kita berdoa, kita juga harus membaca shalawat pada awal, tengah, maupun akhir doa. Karena dengan membaca shalawat maka hijab diantara langit dan bumi yang menghalangi doa kita untuk mencapai langit akan terbuka.

Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits:
Bahwasanya doa itu terhenti (tertahan) antara langit dan bumi, tidak naik barang sedikit pun darinya, sehingga engkau bershalawat kepada Nabimu, (HR. Tirmidzi)

Shalawat merupakan bacaan yang memberikan ucapan keselamatan dan pujian kepada Rasulullah saw. Bacaan shalawat hendaknya senantiasa dibaca pada kapan saja, dimana saja dan dalam keadaan bagaimanapun oleh seorang yang mengaku dirinya muslim dan mukmin
Sehingga di dalam hidup kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat kelak. 

Berikut ini akan diterangkan tentang fadhilah dan khasiat bacaan shalawat serta macam bacaan shalawat:

1. Shalawat Munjiyat (Penyelamat)


Bismillaahirrah maanirrahiim. Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin shalaatan tunjiina bihaa minjamii'il ahwaali wal aafaati. Wataqdhi lanaa bihaa minjamii'il haajaati. Watuthah hirunaa bihaa minjamii'is sayyi aati. Watar fa'unaa bihaa 'indaka 'alad darajaati. Watuballi ghunaa bihaa aqshal ghaayaati. Minjamii'il khairaati fil hayaati waba'dal mamaati. Washallallaahu 'alaa khairi khalqihii sayyidinaa muhammadin wa'alaa aalihii washah bihii wasallaam.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw. yang dengan rahmat itu Engkau menyelamatkan kami dari segala ketakutan dan malapetaka. Yang dengan rahmat itu pula Engkau memenuhi semua hajat kami yang dengannya Engkau
menyucikan kami dari segala keburukan.

Yang dengannya Engkau mengangkat kami setinggi-tinggi derajat. Dan dengannya pula Engkau mengantar kami ke tempat yang paling ujung dari semua kebaikan hidup
di dunia dan kebaikan hidup setelah mati, Dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat keselamatan kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya.

dari Umar bin Khattab). Banyak sekali bentuk-bentuk ajaran dan tuntunan bacaan shalawat yang bersumber dari Rasulullah saw. Walaupun para ulama mempunyai persamaan dan perbedaan dalam menjelaskan fadlilah atau manfaat shalawat tetapi tujuannya sama, yaitu ingin mendapatkan ridha atau kemuliaan dari Allah SWT serta syafaat dari Rasulullah saw.

Berikut Khasiat dari sholawat Munjiyat adalah:

a.Bila selalu rutin membaca shalawat ini setiap selesai shalat fardlu sebanyak 11 kali, maka Insya Allah segala macam permohonannya akan dikabulkan oleh Allah SWT.

b.Jika rajin membaca shalawat Munjiyat ini sebanyak 500 kali setiap hari secara istiqamah, maka Insya Allah dapar mendatangkan segala macam hajat, berhasil dalam cita- citanya, berhasil dalam segala tujuan baik tujuan duniawi maupun ukhrawi.

C.Apabila ketika melahirkan kemudian membaca shalawat Munjiyat ini sebanyak 41 kali. Insya Allah anak tersebut akan dijadikan anak yang shalih atau shalihah, 'alim dan berguna bagi agama dan bangsa. d. Apabila dibaca sebanyak 40 kali setiap hari Insya Allah akan dimudahkan segala urusan pekerjaan, meluhurkan pang- kat/martabat, melapangkan rizki dan dijauhkan dari segala bahaya.

e. Jika membaca shalawat Munjiyat ini sebanyak 1000 kali pada tengah malam (jam 24.00) setiap hari secara istiqamah, niscaya akan dihilangkan dari segala kesulitan hidup di dunia maupun di akhirat. 

Perbanyaklah membaca shalawat pada setiap selesai shalat fardlu secara istiqamah agar kita mendapatkan semua manfaat dan fadlilah dari shalawat tersebut. Adapun cara sebelum membaca tersebut, sebaiknya diawali dengan shalat hajat dua rakaat. Untuk rakaat pertama bacalah surat Al Ikhlas 10 kali, dan pada rakaat kedua bacalah surat Al Ikhlas 20 kali. Selesai salam membaca Istighfar 100 kali, kemudian baru dilanjutkan dengan membaca shalawat semampu kita.  semoga artikel ini bermanfaat

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel